Opzet

kaart

Opzet

Er zijn zes woonbuurten, ieder met een eigen karakter en architectuur. De namen verwijzen naar landschappelijke elementen uit de omgeving: De Boomgaarden, De Rietvelden, Het Centrum & De Hoven, De Tuinlanden, De Erven en De Hagen.